Užijte si pohodlný a ekologičtější domov

Užijte si pohodlný a ekologičtější domov

Airwell vyvíjí produkty, které splňují vaše potřeby a zároveň přispívají k ochraně planety.

Otázky životního prostředí jsou více a více diskutované a týkají se mnoha témat, jako je změna klimatu, snižování biologické rozmanitosti, vyčerpávání přírodních zdrojů, … .

V globálním měřítku se spotřeba energie za posledních 40 let zdvojnásobila a očekává se, že se do roku 2050 ještě 2 x tolik navýší. Podle dat Světové zdravotnické organizace (WHO) může znečištění ovzduší celosvětově až za 7 milionů úmrtí ročně, přičemž 9 z 10 lidí dýchá vzduch obsahující škodlivé látky v koncentracích překračujících limity WHO. V ohrožení je také biologická rozmanitost: 20 – 30% živočišných a rostlinných druhů je celosvětově ohroženo.

České emise oxidu uhličitého (CO₂) na hlavu patří mezi vyspělými zeměmi k nejvyšším. Česká republika je tak podle zprávy IEA (Mezinárodní energetická agentura) nejhorší v tempu snižování emisí CO₂ v celé EU.

Pojďme se podílet na změně

Pomoci přírodě a snižovat svou ekologickou stopu může skutečně každý z nás. Tento ekologický přechod zahrnuje i rekonstrukci vašeho domova. Jedná se o tepelný audit vašeho domova a investici do udržitelného a ekologického topného systému, jako jsou tepelná čerpadla. Existuje mnoho grantů, které vám pomohou splnit vaše potřeby.

Optimalizace izolace vašeho domova je zásadní pro výrazné snížení vaší spotřeby energie na vytápění. Instalací nové klimatizace a topného systému vám také umožní šetřit peníze po celý rok díky vysoké energetické účinnosti.

Tepelná čerpadla představují skutečně dobrou alternativu k více znečišťujícím způsobům vytápění, jako jsou například kotle na olej a tuhá paliva.

Připomeňme, že prodej kotlů v ČR, které nejvíce škodí životnímu prostředí, tedy nejnižších emisních tříd, skončil k 1.1.2014. Od září 2022 je (dle Zákona o ochraně ovzduší z roku 2012) nebude možné ani provozovat. Tomu, kdo zákaz poruší, hrozí pokuta až do výše 50 tisíc korun.

Od roku 2022 tak budou moci být v provozu pouze kotle na tuhá paliva, které splňují minimálně 3. emisní třídu, zpravidla se jedná o kotle s datem výroby po roce 2000. Emisní třídu kotle je možné dohledat na výrobním štítku daného kotle nebo v jeho dokumentaci. Pokud není údaj uveden na štítku nebo se jedná o kotel, který žádný výrobní štítek nemá, je více než pravděpodobné, že kotel povolené emise splňovat nebude.