P3ductal careplus – kvalitní vzduch do škol

P3ductal careplus – kvalitní vzduch do škol

V této době se znovuotevření škol jeví jako obtížný úkol, ale návrat do školních lavic a zajištění ovzduší, které chrání zdraví našich dětí a učitelů, by mělo být prioritou, pro kterou máme řešení.

V současné době se připravuje řada finančních iniciativ a činností zaměřených na modernizaci, energetickou účinnost a bezpečnost školních budov.

Jak naznačila Světová zdravotnická organizace (WHO), v zájmu zajištění bezpečnosti našich dětí je nezbytné odpovídající větrání v místnostech. Kvalita ovzduší je přitom klíčovým faktorem. Z tohoto důvodu ventilační systémy vzduchu, díky účinku ředění, snižují koncentraci bakteriálních a virových nábojů a omezují riziko nákazy. Zdravé a bezpečné prostředí pro školáky je tedy závislé na volbě vzduchového potrubí.

Potrubní systém P3ductal careplus (15HL21PLUS, 15HN21PLUS, 15HR31PLUS a 15OL31PLUS) představuje to nejlepší řešení, protože je schopno mimo jiné zaručit maximální hygienu v podobě:

 • samočisticí a antimikrobiální technologii
 • omezení usazování prachu a částic na vnitřním povrchu potrubí
 • maximální antimikrobiální účinnost
 • snížení šíření mikrobů a bakterií

Další výhody:

Maximální udržitelnost

 • vodou expandovaná izolační pěna
 • Certifikace EPD (Environmental Product Declaration)
 • použití recyklovaného materiálu v izolační pěně v souladu s požadavky mezinárodních standardů udržitelnosti

Vysoká úspora energie

 • vynikající tepelná izolace
 • snížení úniku vzduchu
 • významné ekonomické úspory v průběhu celého životního cyklu: analýza LCC (Life Cycle Costing)

Celková bezpečnost v případě zemětřesení

 • vynikající chování materiálů k seismickým silám
 • exkluzivní závěsný systém odolný proti zemětřesení